Ochrana osobních dat

Rozsah platnosti

Tento rozsah platnosti informuje užívatele o způsobu, objemu a účelu ukládání a užívání osobních dat na této webové stránce (dále jen „nabídka“) nasledující společnosti:

Leiser Handelsgesellschaft mbH organizační složka

Telefon: +420 – 224 810 431
Telefax: +420 – 222 321 484

E-Mail: info@leiser.cz
Internet: www.leiser.cz

Sídlo společnosti:
Leiser Handelsgesellschaft mbH organizační složka
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1

Právní normy jsou k nahlédnutí v zákoně o ochraně osobních údajú a v zakoně telemedia.

Přístupní data / Server-Logfiles

Nabízející (nebo jeho webspace-provider) ukládá data o každém přístupu na nabídku (takzvané serverlogfiles). K datám o přístupu patří:

Název nahlédnuté stránky, soubor, datum a čas, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném přenosu, druh nebo verze prohlížeče, operační systém uživatele, referrer URL (předchozí navštívená stránka), IP-adresa a provider.

Nabízející používá protokolovaná data jen pro statistické vyhodnocení k účelu chodu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Nabízející si ponechává možnost dodatečně data zkontrolovat, nastane-li odůvodněné podezření protizákonného činu.

Osobní data

Osobní data jsou informace pomocí kterých se dá určit osoba, to znamená údaje o jméně, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Dále i data o preferencích, koníčkách, členství nebo které webové stránky osoba navštívila.

Nabízející ukládá, užívá a předává osobní data dále jen v případě, že je to ze zákona povolené nebo pokud užívatel k tomu dá souhlas.

Kontakt

V případě, že nás kontaktujete (například pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem), budou Vaše údaje uloženy pro zpracování Vašeho dotazu či pro případ, že nastanou další dotazy.

Komentáře a příspěvky

Napíše-li užívatel komentář v blogu nebo jiný příspěvek, bude zaznamenána jeho IP-adresa za účelem ochrany nabízejícího, pro případ že někdo napíše v komentáři a příspěvku protizákonný obsah (urážka, zakázaná politická propaganda apod.). V tomto případě může být nabízející stíhan sám a proto má zájem o identitu autora.

Newsletter

Náš newsletter Vás informuje o naších nabídkách.

Chcete-li odebírat newsletter, potřebujeme Vaší e-mailovou adresu a informace, které nám umožní kontrolu, že jste majitelem zadané e-mailové adresy či že majitel je srozuměn s odběrem newsletteru. Žádná další data nevyžadujeme. Tyto data budou použity jen pro rozeslání newsletteru a nebudou přédány třetím osobám.

Při přihlášení k odběru newsletteru uložíme Vaší IP-adresu a datum přihlášení. Uložení těchto údajú slouží jedině jako důkaz v případě, že třetí osoba zneužije e-mailovou adresu a bez oprávnění ji přihlásí pro odběr newsletteru.

Kdykoliv můžete odovolat souhlas k ukládání dat, e-mailové adresy či její použití k odběru newsletteru. Odvolání je možné pomocí odkazu v newsletteru, ve Vaší profilové stránce nebo zprávou na výše uvedené možnosti kontaktování.

Použití služeb a obsahů třetí osoby

Je možné, že v rámci online-nabídky budou použity obsahy třetí osoby, například videa na stránce YouTube, mapy z Google-Maps, RSS-Feeds nebo grafiky ostatních webových stránek. V tomto případě se vždy očekává, že nabízející těchto obsahů (dále jen „třetí osoba“) vnímá IP-adresu užívatele. Bez IP-adresy by pro třetí osobu nebylo možné poslat obsah na internetový program případného užívatele. IP-adresa je nutna jen pro zobrazení těchto obsahů. Snažíme se použít jen obsahy těch nabízejících, kteří používají IP-adresu jen pro doručení obsahu. Ale nemáme vliv na to, pokud třetí osoba například ukládá IP-adresy pro statistické ůčely. Je-li nám to známo, informujeme užívatele.

Cookies

Cookies jsou malá data, která umožňují uložení specifických a na ten přístroj vztahujících se informacích na přístroji užívatele (počítač, chytrý telefon apod.). Cookis zlehčují uživateli ovládání webových stránek (např. Uložení dat na příhlášení). Dále evidují statistické údaje o užívání webové stránky a pomocí analýzy vedou k zlepšení nabídky. Užívatel může ovlivnit využití cookies. Většina internetových programů nabízí funkci která omezuje nebo zcela zamezuje ukládání cookies.

Většinu cookies můžete ovládat přes americkou stránku http://www.aboutads.info/choices/ nebo přes stránku evropské uniehttp://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Odvolání, změna, oprava a aktualizace

Uživatel má pomocí žádosti právo bezplatně obdržet informace o jeho uložených osobních datech. Dále ma užívatel právo na opravu nesprávných dat či vymazávání jeho osobních dat v případě, že neplatí zákon o úschově dat.